banner red

Flera regeringsuppdrag för ökat stöd till barn med funktionsnedsättning

Regeringen beslutade på torsdagen den 21 mars om flera uppdrag för att öka stöd och hjälp till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Det handlar bland annat om insatser för en mer aktiv fritid och snabbare tillgång till hjälpmedel i och utanför skolan. Totalt avsätts 5,9 miljoner kronor till flera myndigheter.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/03/flera-regeringsuppdrag-for-okat-stod-till-barn-med-funktionsnedsattning/