banner red

Fler flickor med adhd fångas upp

De senaste åren har skolan blivit bättre på att upptäcka flickor med diagnosen adhd, visar ny forskning. Utvecklingen när det gäller flickor med autismspektrumtillstånd ser däremot inte lika positiv ut.

http://www.specialnest.se/forskning/fler-flickor-med-adhd-fangas-upp