banner red

Fler 11-åringar uppger psykosomatiska besvär - Folkhälsomyndigheten

Det har skett en ökning av psykosomatiska besvär bland 11-åringar. Andelen är nu den högsta sedan undersökningen Skolbarns hälsovanor, genomförd av Folkhälsomyndigheten, startade i mitten av 1980-talet. Undersökningen visar även att skolstressen bland 11-åriga flickor har ökat, och att allt färre uppger att de trivs mycket bra i skolan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/juni/fler-11-aringar-uppger-psykosomatiska-besvar/