banner red

Enkät om läkemedelsuppföljning

Denna enkät vänder sig till dig har som har erfarenhet av ett eller flera läkemedel som är kopplad till din eller dina barns neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Om du inte berörs av frågorna ber vi dig bortse från denna enkät. Det består bara av 8 frågor och går snabbt att besvara.

Om ni är flera i familjen som medicinerar, ber vi dig besvara frågorna med utgångspunkt i en av er. Dina uppgifter behandlas som konfidentiella. Resultatet kommer att sammanställas och användas av Attention i arbetet med att påverka Socialstyrelsen andra myndigheter som arbetar med kunskapsstyrning inom området psykisk hälsa.

I år fokuserar Socialstyrelsen särskilt på området läkemedelsgenomgångar. En sådan genomgång innebär att förskrivaren regelbundet går igenom den enskildes behov och undersöker hur de läkemedel som en patient har ordinerats fungerar. Genomgångarna ska ske tillsammans med patienten och eventuell vårdnadshavare. Syftet är att efter en noggrann analys bedöma om något läkemedel ska bytas ut, tas bort helt eller kompletteras.

Denna enkät syftar till att besvara hur Attentions medlemmar upplever information om läkemedelsbehandling och möjligheten att påverka denna. Sista svarsdag är den 16 april.

Ev. frågor ang. enkäten besvaras av Anna Norrman på Attentions kansli 08-120 488 00.

Till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/s/V2SDYXJ