banner red

En dag för alla - 3 december

Den 3 december firar vi ”En dag för alla”, internationella funktionsrättsdagen. Mot bakgrund av regeringens hantering av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har Handikappförbunden i år valt att tillsammans med en enad funktionsrättsrörelse, ställa oss bakom den landsomfattande manifestationen "Assistans är frihet- rädda LSS."

http://www.mynewsdesk.com/se/handikappforbunden/pressreleases/kritik-fraan-fn-gaar-regeringen-foerbi-1670803