banner red

Demokratisk delaktighet hos personer med psykisk funktionsnedsättning

Redovisning av ett regeringsuppdrag om deltagande och delaktighet i mellanvalsdemokratin för personer med psykisk funktionsnedsättning.

http://www.mfd.se/publikationer/rapporter/demokratisk-delaktighet-hos-personer-med-psykisk-funktionsnedsattning/