banner red

Delaktighet i skolan för flickor och pojkar med adhd- SPSM

Med den här rapporten vill vi motivera och stödja alla inom skolan att organisera lärmiljön på ett sätt som gynnar delaktighet för flickor och pojkar med adhd.

https://webbshop.spsm.se/lagesrapport2016/