banner red

Delaktighet betonas i ny policy- SLL

Den !:a januari 2017 får Stockholms läns landsting en ny policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Det beslutade LAndstingsfullmäktige vid årets sista möte.

http://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2016/12/Delaktighet-betonas-i-ny-policy/