banner red

De subventionerade anställningarna ska ses över

Inom Regeringskansliet bedrivs ett generellt arbete med att förenkla och göra de subventionerade anställningarna mer effektiva och träffsäkra, bl.a. har förändringar i nystartsjobb och extratjänster aviserats i budgetpropositionen för 2017.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/de-subventionerade-anstallningarna-ska-ses-over/