banner red

Behandlar barn mot tics via nätet

Tics är repetitiva och ofrivilliga rörelser och ljud. I ett nystartat projekt testas behandling över nätet för barn som drabbats. Per Andrén, psykolog och doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap, förklarar hur projektet går till.

http://ki.se/forskning/behandlar-barn-mot-tics-via-natet