banner red

barnsutveckling.se - utvecklingspsykiatrisk enhet BUP sydost

Den här webbplatsen är framtagen särskilt för er som har barn som ska genomgå en allsidig utvecklingsbedömning. För att ni som föräldrar ska känna er förberedda och trygga med utredningen, kan ni här bekanta er med varje steg i processen. Titta gärna på filmsekvenserna som på ett tydligt sätt illustrerar våra möten med er och ert barn. Det finns frågor & svar kopplade till flera av avsnitten.

http://www.barnsutveckling.se