banner red

Barnkonventionen blir svensk lag SOU 2016:19

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i utredningen, men lämnar några synpunkter och kompletterande förslag.

http://www.mfd.se/om-mfd/remissvar/remissvar-2016/barnkonventionen-blir-svensk-lag-sou-201619/