banner red

Attention är med när Barn i behov manifesterar

Nätverket Barn i Behov håller onsdag 10 december manifestationen "Barnen som offras i den svenska skolan" om hur många kommuner, inte minst här i länet, skär ner på extraresurser till barn med särskilda behov. Riksförbundet Attention är med, och förbundsordförande Anki Sandberg kommer att tala. Läs mer här!