banner red

”Att ta bort tvångsåtgärder helt tror jag är farligt för ungdomarna”

– Det finns en del tvång som är onödigt men det finns också en del som är absolut nödvändigt, säger Pär Höglund, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri och organisationsforskare, när vi ses några timmar innan han ska jobba natt på slutenvårdsavdelningen inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm.

http://samordnarepsykiskhalsa.se/nyheter/att-ta-bort-tvangsatgarder-helt-tror-jag-ar-farligt-for-ungdomarna/