banner red

Åtgärda skolfrånvaron – ett länsövergripande utvecklingsarbete

Just nu pågår ett pilotprojekt i länet där fyra kommuner satsar på att minska skolfrånvaron och kvalitetssäkra det närvarofrämjande arbetet. Samarbetet sker mellan socialtjänst, utbildning, landstinget.

Det viktiga arbetet med att minska skolfrånvaron är i full gång. De fyra pilotkommunerna, Nynäshamn, Tyresö, Täby och Vaxholm håller på att kartlägga förutsättningar och behov på hemmaplan. 

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/skolfranvaro/