banner red

Nyheter från Attention Stockholms Län

Diagnostik och terapi utmanar än, trots snabb tillväxt av kunskap

Forskningsfronten flyttas snabbt framåt vad gäller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som debuterar under barnaår. Men sjukdomsbegreppens komplexitet är svårgenomtränglig, och något nytt behandlingsgenombrott finns ännu inte. Läs hela artikeln i läkartidningen här >>

Christopher Gillberg: ”Vart tionde barn har utvecklingspsykiatriska syndrom”

Minst tio procent av alla barn kan behöva stöd på grund av funktionsnedsättningar. Professor Gillberg beskriver en folkhälsoutmaning där autism och adhd bara är en del av scenariot. – Tidig diagnos är avgörande. Den gör skillnad, framhåller Christopher Gillberg, som också pekar på att alla problem måste åtgärdas individuellt genom livet. Forskare knutna till Gillbergcentrum...

Anhörigveckan i Stockholm

Lördagen den 4 oktober öppnar Stockholms stadshus portarna för En dag för anhöriga. Du som vårdar, sköter om, besöker eller har funderingar kring en make, maka, barn, förälder eller granne med exempelvis demenssjukdom, MS, Parkinson, Aspberger är varmt välkommen. På En dag för anhöriga träffar du anhörigkonsulenter och andra företrädare för Stockholms stads och Stockholms...

Flickor med depression har ofta adhd

Hälften av alla flickor som söker hjälp på Bup med symtom på depression har också symtom på adhd. Många har dessutom utsatts för sexuella övergrepp. ”En generell screening av adhd och depression inom skolhälsovården skulle öka chans till hjälp för dessa ungdomar”, konstaterar Karin Sonnby i sin avhandling. Läs mer...

Kostnadsfria heldagskonferenser om självskadebeteende/ätstörningar i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Heldagskonferensen syftar till att öka kunskapen och ge möjlighet till reflektion om hur vi kan tänka kring de här frågorna. Vi erbjuder också konkreta verktyg i form av en bok, studiematerial, utbildningsfilmer och forumteater. Konferensen riktar sig till dig som jobbar inom psykiatri, skola, socialtjänst, är ungdomsledare eller på andra sätt kommer i kontakt med självskadebeteende...

Välkommen till Framtidskonferensen för psykisk ohälsa den 10 oktober 2014!

H)järnkoll är ett regeringsuppdrag, en nationell kampanj som arbetar med att förändra negativa attityder kring psykisk ohälsa. Det har varit en framgångsrik resa som nu avslutas med en stor konferens innan arbetet implementeras i fast verksamhet i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa; NSPH. Under dagen presenteras kampanjens arbete, men även resultat och aktuella frågor kring vår...

Verksamhetsövergripande kvalitetsregister för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

NEUROPSYK är ett nytt kvalitetsregister som syftar till att förbättra vården för individer i alla åldrar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) genom bättre uppföljning av regionala vårdprogram/riktlinjer och implementering av evidensbaserade metoder. Kvalitetsregistret följer patienters väg i vården grundat på information från olika berörda vårdgivare och olika...

Grundkurs i Kommunikation och konflikthantering för närstående till personer med NPF. Kursstart 2 september 2014.

  Hej och varmt välkommen till höstens grundkurs i kommunikation och konflikthantering.  Vi är väldigt glada att återigen erbjuda vår uppskattade terminskurs! För vem?Närstående till personer med NPF. Du kanske är pappa, mamma, mormor, morfar, farfar, farmor, partner, vän, kusin eller syskon. Läs mer och anmäl dig här, OBS begränsat antal platser!  

Välkommen till Unga vuxna-projektets slutkonferens

  Det finns alltid ett sätt Det lönar sig att lyssna på och ge rätt stöd till unga med adhd. Vi vill visa på positiva exempel och tankar om hur framtidens stöd kan utformas med fokus på ungas erfarenhet av vad som fungerar och med individens önskemål som utgångspunkt. Hur ska kommuner och landsting möta behov och önskemål om stöd med tidiga insatser och utforma ett...

Psykiatrisk hjälp kan dröja i flera år

Sex av tio barn får börja en neuropsykiatrisk utredning inom en månad, enligt landstinget. Men i verkligheten handlar kötiden om år. – Vår studie visar att barnen får vänta i tre år i snitt på utredning, säger Martin Forster, doktor i psykologi vid KI. Stockholm är ett av de landsting som inte klarar det nationella målet att ge barn psykiatrisk vård inom 30 dagar. Förra...

Var fjärde chef vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa .

Många chefer underskattar hur vanligt psykisk ohälsa är och har attityder som kan leda till diskriminering. Drygt var fjärde vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och nästan lika många kan inte tänka sig att arbeta med någon som har en psykisk sjukdom. Det framgår av nya siffror från kampanjen Hjärnkoll, som uppmanar landets chefer att ta psykisk ohälsa...

Erbjudande om att delta i studie som undersöker effekterna av arbetsminnesträning för vuxna med ADHD

Capio psykiatri har i samarbete med Karolinska institutet en pågående pilotstudie där vi tittar på effekten av arbetsminnesträning (CogMed QM) för vuxna med ADHD. Just arbetsminnet, dvs att kunna hålla saker i huvudet under tiden man håller på med något, är något som ofta är ett problem vid ADHD, och kan leda till att man tappar fokus, har svårt att hålla en röd tråd i det...

Varmt välkommen till Attention Stockholms läns Årsmöte söndag 30 mars

Nu har ännu ett Attention år nått sitt slut och vi kan med glädje blicka tillbaka och summera vad vi tillsammans åstadkommit. De lokala Attention-föreningarna i Stockholms län kallas härmed till årsmöte för att gå igenom länsföreningens verksamhetsberättelse för 2013 och besluta om verksamhetsplan och budget för 2014 och 2015, förslag till stadgeändring samt välja styrelse,...

Ny fritidsverksamhet för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Hej alla! På söndag 17 mars startar Skarpnäck stadsdelsförvaltning ny fritidsverksamhet för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) på söndagar kl 15-18. Läs mer i bifogad fil.Sprid gärna informationen till biståndsbedömare, habiliteringar och andra som möter unga med NPF. Söndagsgruppen_i_Skarpnäck.pdf

God Jul & Gott Nytt år önskar vi på Attention :)

Nu är det dags för lite behövlig ledighet.Kansliet har stängt from 131220- 140107. Hoppas ni får en fin jul och ett gott avslut på 2013. Ses snart igen! Varma hälsningar // Attention Stockholms län.

Berätta vad du skulle vilja testa för aktiviteter

  Hej!  Inför vårterminen undrar vi vad du som deltagare är intresserad av att prova på aktiviteterna. Hjälp oss gärna genom att svara på enkäten via länken nedan. Tack! https://www.surveymonkey.com/s/M5XN7TC   Mer information om Attention UNGs verksamhet hittar du här:   http://www.attention-stockholm.se/ungdom-ung-vuxen.html  

Attention bjuder in till temakväll om tjejer och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Riksförbundet Attention bjuder in till en temakväll för tjejer i åldern 15-30 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), och deras anhöriga. Under kvällen berättar två unga kvinnor, Jill Carlberg Söderlund och Angelica Ogland, om sina erfarenheter av att växa upp med NPF. Vad innebar det för dem att vara tjejer med NPF? Vilka utmaningar har de mött, och hur har de...

Se och hör Attention UNG Stockholms fantastiska Evelina på UR

Tack för att du berättar Evelina, du är en STOR inspiration! http://urplay.se/Produkter/177422-Orka-Leo-ar-ledsen 

Handisam behöver hjälp med intervjupersoner.

Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning) har nyligen fått ett regeringsuppdrag som berör barn med funktionsnedsättningar med många myndighetskontakter.

Syftet med uppdraget är att man vill förbättra de insatser från samhället som barn och unga med funktionsnedsättning får. För att kunna göra det på ett bra sätt vill man genom intervjuer med barn (som har många insatser) få en bättre bild av hur de upplever sin vardag.

Det handlar i ...

Vi är trötta och behöver vila. Kansliet stängt för höstlov 28 Okt-3 Nov.

Vi är trötta och behöver vila. Kansliet stängt för höstlov 28 Okt-3 Nov.

Ha det så bra!

Viktigt blogginlägg från Helen Öberg, MP.

Här är ett viktigt blogginlägg som vi tror berör våra medlemmar.

Läs gärna mer på hennes blogg (länken finns längt ner).

Att lyssna på barn del 2 - barn med autism

Dagens andra inlägg om barn och deras rättigheter handlar om att habiliteringscentrum för barn med autismspektrumtillstånd, 0-7 år har ...

Samarbetshelg för samtliga lokalföreningar i länet - 16 och 17 November - OBS! FULLT!

Nu är det dags igen för samarbetshelg☺

Vi träffas för att utveckla samarbetet mellan lokalföreningarna i Stockholms län.

Attention Stockholms län bjuder två styrelsemedlemmar från varje lokalförening på denna samarbetshelg.

Datum:
Start: 16 november kl  13.00 till 17 november 16.00

Detaljerad information skickas till samtliga lokalföreningar.

Anmälan ...

Konferens: Varenda unge ska klara skolan

Här är konferensen du inte får missa om du vill kunna påverka att unga i din kommun klarar gymnasiet och hittar arbete!

Cirka 15 procent av eleverna i gymnasieskolan i Sverige har kognitiva svårigheter, många av dem saknar diagnos. Med relativt små insatser går det att öka elevers motivation och möjlighet att nå målen i skolan. Men kunskapen om kognitiva svårigheter och teknikstöd behöver öka.

Konferenstillfällen:
3 december 2013 ...

Funktionsnedsatta elevernas behov måste gå före kortsiktiga besparingar

Funktionsnedsatta elevernas behov måste gå före kortsiktiga besparingar Elevens behov, inte kommunens ekonomi, ska stå i centrum för hur skolstödet ska utformas. Det framgår tydligt i den nya skollag som trädde i kraft 2011. Den garanterar att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna nå skolans mål. För oss som...

Angående nedskärningar av tilläggsbelopp till barn i behov av särskilt stöd

I samband med skolstarten stod det klart för rektorerna i Stockholms skolor att bidragen de ansökt om till de elever som är i behov av särskilt stöd skulle utebli eller kraftigt minskas.

Detta är effekten av ett beslut som fattades i utbildningsnämnden den 18/4 i år. Pengarna skall istället omfördelas så att de tillfaller den socioekonomiska ersättningen och fördelas lika till alla skolor i Stockholms län.

För resursskolor, d v s de skolor som enkom har ...

Medlemsrådgivning

Nu utökar vi vår medlemsrådgivning! Välkommen att ringa 08-447 60 20 måndag -torsdag 10-15 för att fråga om stort och smått. Det går även bra att bestämma en tid om du hellre vill komma till Wennerbergsgatan 1 och prata. Om du vill komma och ta en fika eller bara sätta dig i vår soffa och läsa en bok eller tidning är du välkommen på torsdagar mellan 13-15 men ring först så...

Ny hemsida!!

Hej alla medlemmar och lokalföreningar! Ett av länsföreningens mål i år är att skapa tydlig, samlad och tillgänglig information om vad som händer i länsföreningen, lokalt, planerade aktiviteter, föreläsningar och utbildningar.Detta gör vi genom att skapa en gemensam webbplats för alla åtta lokalföreningar i Stockholms län. En central plats för alla medlemmar och...

Imre 9 år - se honom berätta om AD/HD och Asperger i UNICEFs nya dokumentär

För ett par månader sen, fick jag frågan om min 9-åriga son Imre kunde medverka i UNICEFs dokumentärfilm om barn i Socialt utanförskap. Min son Imre ville vara med, för att kunna hjälpa andra. Som förälder är det inte ett lätt beslut om man ska exponera sitt barn i media, jag rådfrågade många kunniga personer och vänner. Jag kom fram till att om vi ska få politikerna att...

Rapport från Almedalen 2012

Lasse Camehagen som sitter i Attention Stockholms Läns styrelse, rapporterar sina intryck från Almedalen Föräldrakrafts seminarium inleddes med: ICA´s före detta koncernchef Kenneth Bengtsson, numera ordförande för Svenskt Näringsliv inledde tillsammans med Per Johansson från Glada Hudikteatern seminariet arrangerat av Föräldrakraft och sponsrat av bl a Solhagagruppen. ICA har...

Maximillian och Tommy

Hej och varmt välkomna till Attention Stockholms läns blogg! Vi låter två unga killar som nyligen avslutat sina gymnasiestudier, göra det allra första inlägget på bloggen! Maximillian och Tommy deltog i Attention Stockholms läns manifestation "ALLA vinner på att ALLA klarar grundskolan" på Sergels torg/Kulturhuset den 16 juni i samarbete med ABF som firade 100år! Killarna...
<<  1 2 3 4 [5