banner red

Nyheter från Attention Stockholms Län

Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin?

Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta med ”peer support” inom socialpsykiatri i Stockholm. Att arbeta som peer supporter innebär att du som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa får utbildning för att kunna arbeta med att stötta brukare/klienter i deras återhämtning. Att dela sina upplevelser med någon annan som har lärt sig att hantera och förstå sin psykiska...

Brister i skolan ökar risken för behov av stöd från socialförsäkringen

Det finns en klar överrisk för barn som är födda i slutet på året att behöva stöd från socialförsäkringen senare i livet. Bristande stöd under skoltiden tros vara en av de viktigaste förklaringarna till detta. Det visar en ny undersökning från Försäkringskassan som publiceras i dag, där barn födda i december jämförs med barn födda i januari....

”Låt oss komma bort från stereotyperna om autism”

AKTUELLT. Judith Gould är psykolog och tidigare ledare för NAS Lorna Wing Centre for Autism i Storbritannien. Tillsammans med Lorna Wing arbetade hon under 70-talet fram modellen med symtomtriaden vid autism. Under de senaste åren har hon ägnat sig åt autism hos kvinnor och flickor, bland annat i projektet Autism in Pink.– Det är kvinnorna själva som har lärt mig om detta. Genom deras...

Regeringen vill öka kunskapen om livssituation och utsatthet för personer med funktionsnedsättning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska genomföra en kunskapssammanställning om våld mot flickor och pojkar med funktionsnedsättning. En studie ska även göras, av Nordens Välfärdscenter, om hur livssituationen ser ut för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna. Båda besluten fattades vid dagens regeringssammanträde.  ...

Vuxnas perspektiv lyfts fram i ny avhandling om autism

Psykolog Marie Elwin har i sin doktorsavhandling i medicinsk vetenskap vid Örebro universitet utvecklat en skala för att mäta ovanliga reaktioner på sinnesintryck hos vuxna personer med autism. De reagerar ofta starkt på och är känsliga för sinnesintryck från sin omgivning, exempelvis ljud, ljus eller beröring.  ...

DN Debatt. ”Gymnasiesärskolan leder allt för sällan till arbete”

Ny studie. Samhället har misslyckats med att skapa förutsättningar för att unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna få arbete. Hela 78 procent står utanför den ordinarie arbetsmarknaden trots att de både vill och kan bidra på arbetsmarknaden. Nu krävs politiska krafttag, skriver forskarna Magnus Tideman och Jessica Arvidsson.  ...

Nyhetsbrev från Handikappförbunden maj 2016

Hej! Det här är Handikappförbundens första nyhetsbrev i år. Nyhetsbreven skickas både internt och externt och tar upp aktuella händelser och frågor vi arbetar med. http://www.mynewsdesk.com/se/handikappforbunden/news/nyhetsbrev-fraan-handikappfoerbunden-maj-2016-152031

Uppsala Universitets tidning "Forskning om funktionshinder pågår"

  http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/118645_3fofp_nr_1_2016_www.pdf

Forum Funktionshinder

Välkommen till Forum Funktionshinder Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas informationscenter med bibliotek, frågetjänst och en kursverksamhet. Vi arbetar för att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och dess konsekvensen och vänder oss till alla berörda och intresserade. På Forum Funktionshinder finns även vägledare med fördjupad kunskap om vård, omsorg och...

Förslag om fler utredningar av adhd i Kriminalvården

I två projekt har Kriminalvården ökat antalet utredningar av adhd bland dem som dömts till fängelse. Nu föreslås bättre möjligheter till screening och utredning av adhd i hela Kriminalvården.   http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6418813

Med vad styr vi psykiatrin?

SKL och Socialstyrelsen bjuder in till en dag om mätningar av den specialistpsykiatriska vården. Dagen kommer vara uppdelad i tre delar. http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/kalender/med-vad-styr-vi-psykiatrin/

Enkätundersökning om hemmasittare

Attention Stockholms län och Autism och Aspergerföreningen har tagit fram en enkät för att försöka kartlägga hur många av våra medlemmar som är ”hemmasittare”. Ordet hemmasittare är i sig problematiskt då det låter som att någon väljer att sätta sig hemma när det egentligen ofta handlar om barn och unga som drabbas av utmattningssyndrom efter att under lång tid ha levt med...

Autismen utmanar forskarna

Många vill lösa gåtan bakom autism som visar sig i tidiga år. Biologiskt inriktade forskare söker förklaringar i fostrets hjärna. Andra forskare vill utveckla stöd i samarbete med funktionshindrade. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/709976?programid=412

Autismen utmanar forskarna

Många vill lösa gåtan bakom autism som visar sig i tidiga år. Biologiskt inriktade forskare söker förklaringar i fostrets hjärna. Andra forskare vill utveckla stöd i samarbete med funktionshindrade. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/709976?programid=412

Många lever på gränsen till vad de klarar av

Tänk dig att ha 70 olika kontaktpersoner som du ska koordinera på fritiden. Det är vardagen för många funkisföräldrar och andra grupper som behöver stöd. – De lever på gränsen till vad man klarar av, säger Malin Broberg, professor i psykologi vid Göteborgs universitet. http://www.svd.se/byrakratisk-harva-knacker-manga-familjer/om/drankt-i-byrakratin

Regeringen tar samlat grepp kring arbetet med unga som varken arbetar eller studerar

Regeringen har idag utsett Inger Ashing till nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Hon ska, enligt tidigare beslutade kommittédirektiv, främja samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar. För att inte unga ska hamna mellan olika aktörers...

Regeringen utreder skolfrånvaro

Hur ska skolan få tillbaka elever med lång frånvaro? Psykolog Malin Gren Landell ska utreda frågan på regeringens uppdrag. http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2015/09/08/regeringen-utreder-skolfranvaro

Skolan följer inte lagen för elever med autism

En färsk enkät från Autism- och aspergerförbundet visar med all tydlighet att skollagen inte följs och att dagens skolsystem ”tillåter” att elever hamnar utanför år efter år. När ska de fina orden om jämlikhet och delaktighet bli verklighet i vardagen också för elever med autism? Den frågan ställer Anne Lönnermark och Nicklas Mårtensson....

Välkommen till fritidsmässan minfritid.nu!

Här får du möjlighet att prova många roliga och spännande aktiviteter, se och lyssna på olika artister, ta en fika, äta något eller bara vara. Mässan fungerar som en mötesplats där nya kontakter tas och där nya samverkansformer kan uppstå. Mässan är gratis för alla!   http://minfritid.nu/norrort

Barn med autism riskerar tvångsvård

Debattörerna: Nytt förslag skulle leda till förödande konsekvenser DEBATT. Det ska bli tillåtet att tvångsvårda barn på grund av beteenden som beror på en funktionsnedsättning, föreslår utredningen ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU”. Förslaget öppnar dörren för omfattande tvångsvård av barn med någon form av autism (som till exempel Aspergers...

Två autismcenter i länet läggs ned

Två autismcenter läggs ned och i stället ska verksamheten fördelas ut på femton enheter. Ett stort förändringsarbete inom verksamhetsområdet autism pågår i länet. http://www.dn.se/sthlm/tva-autismcenter-i-lanet-laggs-ned/

Kraftig ökning av antalet besök hos psykolog

AKTUELLT. Det var sex gånger fler psykologbesök inom Stockholms primärvård 2015 jämfört med 2008. Totalt har de psykosociala besöken (besök hos psykolog, kurator etc.) tredubblats under den perioden. Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) hoppas nu på en utbyggnad av den psykiska hälsovården med hjälp av bland annat internetpsykiatri....

Kraftig ökning av antalet besök hos psykolog

AKTUELLT. Det var sex gånger fler psykologbesök inom Stockholms primärvård 2015 jämfört med 2008. Totalt har de psykosociala besöken (besök hos psykolog, kurator etc.) tredubblats under den perioden. Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) hoppas nu på en utbyggnad av den psykiska hälsovården med hjälp av bland annat internetpsykiatri....

Attention Stockholms läns BUP-enkät

Vi har från fler medlemmar hört att det är svårt att få den hjälp en behöver på BUP och PRIMAmottagningar runt om i länet, därför bestämde vi oss för att skicka ut en enkät för att försöka se hur det ser ut för er medlemmar på era lokala BUP / PRIMAenheter. Vi fick varierande svar, allt från de som var nöjda tll de som inte hade fått någon hjälp alls. Den sammanställda...

SVT köper populär dramaserie om autism

Serien ”The a word” handlar om familjen Hughes smärtsamma men också humoristiska resa av förnekelse och själviakttagelse efter att deras 5-åriga son diagnostiserats med autism.   http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/svt-koper-popular-dramaserie-om-autism/

Forum Funktionshinder

Välkommen till Forum Funktionshinder Forum Funktionshinder är Habilitering & Hälsas informationscenter med bibliotek och frågetjänst som är öppen för alla. Här finns även vägledare och vi anordnar kurser och arrangemang.   http://habilitering.se/forum-funktionshinder-0

Snart kommer vi skicka ut en enkät om hemmasittare

  ”Vill uppmärksamma er på att vi, om ca en vecka, ska skicka ut en enkät till våra och Autism och Aspergerföreningens medlemmar.Vi vill få reda på det stora mörkertalet kring "hemmasittande" barn/ungdomar och unga vuxna.Med detta underlag ska vi sedan arbeta vidare för att lyfta fram gruppen, vars röster inte hörs högt nog.Vi uppskattar all hjälp med detta!

Nytt avtal ska se till att elever inte kommer i kläm i Jönköping.

Nu ska regionen och länets kommuner återigen försöka lösa vem som ska se till att barn i behov av särskilt stöd får rätt hjälp. Antalet anmälningar mot skolor och BUP ökar. http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/nytt-avtal-ska-se-till-att-elever-inte-kommer-i-klam

Kurser och arrangemang från Habilitering och Hälsa

http://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=345792&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402

Attention Stockholms län håller workshop på Stockholms Universitet och lärarhögskolan

Varför uppstår konflikter i klassrummet? Hur kan vi hantera situationer som utmanar oss som lärare? Välkommen att under en halvdag träna inkludering, lågaffektivt bemötande, nödsituationer och trygghetsskapande i workshops och seminarier med utbildare från HSO, Attention och Astmaoch Allergi-föreningen i Stockholms län samt specialpedagogiska institutionen på Stockholms...

Kunskapsguide för er som möter personer med ADHD i professionen

Bemötande I fyra filmer om bemötande kan du som arbetar inom socialtjänsten få ökad kunskap och förståelse för hur det kan vara att ha adhd. Filmerna kan användas som diskussionsunderlag på din arbetsplats. Ett stödmaterial och en checklista kompletterar filmerna. http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/halsoproblem/adhd2014/Sidor/Bemotande.aspx

SPSM - Nu blir det ännu enklare att kontakta oss

Från och med den 4 april är det enklare för dig att komma i kontakt med oss. Nu lanserar vi den nya tjänsten Fråga en rådgivare.   https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/nu-blir-det-enklare-att-komma-i-kontakt-med-oss/

Vägledare för stöd och råd på Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinders vägledare har fördjupad kunskap om vård, omsorg och samhällets stöd till vuxna med flerfunktionsnedsättning och förvärvad hjärnskada. Under våren 2016 provar vi även vägledning för frågor kring neuropsykiatriska diagnoser. http://habilitering.se/forum-funktionshinder/vagledare

StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Vi tar inte emot besökare eller patienter i våra lokaler från och med 16 mars. Orsaken är bristande ventilation och arbetsmiljöproblem. Vi öppnar i nya lokaler på Sabbatsbergs sjukhus någon gång i maj och återkommer med exakt datum då vi vet mer, håll utkik på hemsidan. Det råder även remisstopp fram till 15 april. http://habilitering.se/stockk

Såhär kan det vara att leva med autism. Klarar du att se hela klippet?

http://www.expressen.se/omtalat/nyheter/sa-ar-det-att-leva-med-autism--klarar-du-av-att-kolla-klart-hela-klippet/

Lärare saknar kunskap om neuropsykiatriska diagnoser

I en skattning utförd av Karolinska institutet, uppger 80 procent av lärarna att de saknar kunskap om neuropsykiatriska diagnoser. Motsvarande siffra för specialpedagogerna är 69 procent. Lärarutbildningen ger inget stöd. http://skolvarlden.se/artiklar/larare-saknar-kunskap-om-neuropsykiatriska-diagnoser

Skolinspektionens sida för elever

Du har rätt att känna dig trygg Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. Om du ändå blir dåligt behandlad eller mobbad måste skolan hjälpa dig. https://elev.skolinspektionen.se/sv/dina-rattigheter-i-skolan/du-har-ratt-att-kanna-dig-trygg/

Barn med autism behöver stödinsatser under lång tid

9 av 10 förskolebarn med autism har fortfarande stora svårigheter inom autismområdet i skolåldern, trots att de fått tidiga stödinsatser. En majoritet av föräldrarna anser att barnen får otillräckligt stöd i skolan. Det visar en ny avhandling vid Sahlgrenska akademin där barn som fått en autismdiagnos mellan 2 och 4,5 års ålder följts upp efter 8 år.  ...

Debattartikel från Attention och Svenny Kopp

DEBATT. I Sverige söker lika många flickor som pojkar barnpsykiatrisk vård. Trots detta är det tre gånger så många pojkar som flickor som får neuropsykiatriska diagnoser, som adhd. Varför är det så?   http://www.aftonbladet.se/debatt/article22498306.ab

Lika bra överallt! Inom Stockholms läns sjukvårdsområde ska du få lika bra hjälp oavsett vart inom vuxenpsykiatrin du vänder dig.

Stockholms läns sjukvårdsområde arbetar sedan en tid tillbaka med att ta fram standarder för hur den psykiatriska vården ska se ut. Dessa utgår från vårdprocesserna för olika diagnoser som till exempel ADHD, autism, psykos, tvångssyndrom eller ångest. Alla vårdprocesser bygger på regionala vårdprogram och evidens.   http://psykiatri.sll.se/om-psykiatri-slso/vart-arbetssatt/

Förtidspension” möjlig från 19 år

Regeringen vill förändra reglerna för unga långtidssjukskrivna och sänka åldersgränsen för när så kallad hel sjukersättning kan beviljas från 30 till 19 år http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22477115.ab  

Skolinspektionen: Svagt stöd från kommuner till unga som varken studerar eller arbetar

Svagt stöd från kommuner till unga som varken studerar eller arbetar Publicerad: 1 mars 2016 Två av tre granskade kommuner har brister i stödet till unga kommuninvånare som varken studerar eller arbetar. Det visar Skolinspektionens granskning av 16 kommuners arbete med det kommunala aktivitetsansvaret.  ...

Heja Attention Roslagen! Artikel om hemmasittare.

De vill se ökade insatser mot hemmasittare Det finns många elever som inte går till lektionerna. Med rätt insatser kan deras problem underlättas menar Attention Roslagen som föreslår ett samlat grepp kring dessa frågor.   http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.3689456-de-vill-se-okade-insatser-mot-hemmasittare

Funktionshindersguiden

Den här webbplatsen ger information om stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Här får du bland annat veta vilken hjälp du kan få i vardagen och vart du ska vända dig för olika typer av stöd. http://habilitering.se/funktionshindersguiden

BO: Flickor med ADHD missgynnas

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/bo-larare-maste-lara-sig-mer-om-adhd

Svensk forskning om autism och för tidig död uppmärksammas utomlands

http://medicalxpress.com/news/2015-11-people-autism-higher-premature-death.html https://spectrumnews.org/news/large-swedish-study-ties-autism-to-early-death/ http://www.onmedica.com/newsArticle.aspx?id=4b705427-3989-4244-a6f2-ffb200b643e9 http://www.beacontranscript.com/low-life-expectancy-for-patients-with-autism/5734/...

Bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättning eller sjukdom att prova arbete eller studie

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för år 2016 att den avsåg att se över möjligheterna för långtidssjuka att prova arbete eller studier en tid. Läs pressmeddelandet nedan. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/battre-mojligheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-eller-sjukdom-att-prova-arbete-eller-studier/

Information från Forum Funktionshinder

Hej! Forum Funktionshinder fick under förra året två nya uppdrag: att ge vägledning kring förvärvad hjärnskada och flerfunktionsnedsättning. Vi har nu valt att som ett projekt pröva att ge vägledning kring neuropsykiatriska diagnoser under våren 2016, eftersom det är så många av våra samtal till vår rådgivning som rör dessa diagnoser. Nu öppnar vägledningen, och vi skulle...

Söker deltagare! Webbkursen Koll på Asperger

Söker deltagare! Webbkursen Koll på Asperger När man har fått en diagnos inom autismspektrumet kan man ha en hel del funderingar om vad det egentligen betyder. Vad är ASD? Vad är autism? Asperger? Vad betyder det för mig? Vissa känner sig lättade, andra känner sig ledsna eller bryr sig kanske inte alls. Men om man vill veta mer och kanske ställa frågor, är det viktigt att få...

Första svenska barnboken om Tourette!

http://www.mynewsdesk.com/se/mrshyper/pressreleases/foersta-svenska-barnboken-om-tourette-1341745

Artikelserie i Svenska Dagbladet om hemmasittare

Spännande artikelserie, från i höstas, från Svenska Dagbladet om hemmasittare.    http://www.svd.se/i-nian-vagrade-joel-ga-till-skolan/om/hemmasittare--idagserien http://www.svd.se/stark-angest-gor-att-vissa-vagrar-ga-till-skolan/om/hemmasittare--idagserien http://www.svd.se/lararna-fattar-inte-hur-det-kanns/om/hemmasittare--idagserien...

Läkemedel för Autism

Amerikanska forskare tror sig ha hittat ett läkemedel för autism. Vad tror ni? http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6387530

Föreläsning om ensamhet på biograf Victoria

http://www.sv.se/avdelningar/sv-stockholm/kurser/vad-ar-ensamhet-hur-kan-vi-bryta-kanslan-av-ensamhet-328490/

Dokumentär om Asperger på Netflix

Netsflix har förvärvat rättigheterna till "Aspergers are us". Hoppas vi kan se den snart! http://variety.com/2016/film/features/netflix-documentary-aspergers-are-us-sxsw-1201728696/

Aktivitetskalendern flyttas till Attention Stockholms nya webbplats

Hej, Attention Stockholm som administrerar alla aktiviteter har lanserat en egen webbplats och från idag kommer alla aktiviteter ligga där. För att anmäla dig till aktiviteter gå in på www.attention-stockholm.se Attention Stockholms län önskar er en riktigt god jul!

Skolskjutsar havererar - Signera ett upprop mot förlängning av ett ohållbart avtal

Många familjer vittnar om att skolskjutsar och skjutsar till daglig verksamhet/korttidsverksamhet havererat sedan staden lät en leverantör – Samtrans – ta över hela verksamheten. Nu har en hemsida lagts upp med möjlighet att signera ett upprop mot förlängning av ett ohållbart avtal. Gå in på www.vargoddroj.se om du vill skriva under och även ta del av turerna kring Samtrans.

Hur tycker du att Samtrans fungerar?

Vi skulle behöva berättelser om Samtrans. Hur skjutsarna har fungerat sedan Samtrans tog vid och vilka konsekvenser eventuella brister har fått för dig som är närstående och/eller för dig som är anhörig. Även ni som är chaufförer får gärna skriva hur ni upplever situationen med transporter till bland annat skolor, kortids och dagliga verksamheter. Går utmärkt att skriva...

Välkommen till årets Case Management konferens 14 oktober 2015

Konferensen riktar sig till politiker, chefer, tjänstemän och andra beslutsfattare/påverkare i kommuner, landsting, Kriminalvård och skola. RACT Case Management – teori och praktik, en modell och funktion att använda i vardagen för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En sammanhållen livskedja är ett viktigt verktyg för att nå sina mål. Syfte: Att sprida...

Ladda ner Samhällsguiden

Syftet med skriften är att beskriva de lagar som styr det stöd och den hjälp som föräldrar till barn och ungdomar med Asperger har möjlighet att ansöka om. Olika aktörer har ansvar för olika insatser och det kan upplevas som svårt att hålla kontakten med alla olika aktörer. I skriften får du en översikt på de viktigaste lagar som du som förälder bör känna till....

Försäkringskassan måste sluta med oetiskt spioneri

Assistans. Att misstänkliggöra redan sårbara och utsatta personer som skett i det oseriösa Hässleholmsförsöket visar på en skrämmande utveckling och avhumanisering av Försäkringskassans arbetssätt. Det ligger inte långt från olagliga register med uppgifter om etnicitet och annat myndighetsmissbruk, skriver Handikappförbundens Ingrid Burman i ett öppet brev till...

Prata psykisk ohälsa i 5 minuter!

Den 5 maj startar vi ett samtal om psykisk ohälsa på gator och torg och i sociala medier. Prata med dina arbetskamrater eller vänner. Dela med er av tankar, tips, bilder eller filmer på Facebook, Twitter och Instagram. Använd #5min5maj så alla ser! 5 minuter kan göra stor skillnad Det är fortfarande skrämmande med psykisk ohälsa, trots att tre av fyra har erfarenhet av det....

Hjälpmedel i Stockholms län − hur funkar det?

HSO i Stockholms län har bjudit in Anna Breuer, från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, för att berätta mer om hur Stockholms läns landsting har organiserat verksamheten kring hjälpmedel. Under året kommer även landstingets hjälpmedelspolicy att revideras. Kom och lär dig mer om organisationen och processen kring hjälpmedel! Tid: Måndagen den 4 maj 2015 kl. 17.30–19.30 Plats:...

REPORTAGE: Karate som medicin

Niclas fick sin diagnos två veckor innan han fyllde 33 år. Nu är han en av ett ökande antal utövare med ADHD som hittat till Karate. Här berättar han sin egen historia om vad Karaten betyder. Läs mer, klicka på länken http://iof2.idrottonline.se/SvenskaKarateforbundet/Nyheter/Forbundsnyheter/REPORTAGEKaratesommedicin/  

Bedömningskriterier överenskommelse psykisk ohälsa - SKL

Socialstyrelsens bedömningskriterier förtydligar hur grundkrav och prestationsmål i överenskommelsen för 2015 kommer att bedömas. Socialstyrelsen har tagit fram bedömningskriterier för 2015 års grundkrav och prestationsmål i samverkan med SKL. Socialstyrelsens bedömningskriterier Information på webbplatser Utförlig information om vilka områden och problem som ska finnas på...

Filmer om Adhd

Gillbergcentrum, Göteborgs universitet. Se länken nedan http://gnc.gu.se/gnc-i-media/2014

Pressmeddelande Försäkringskassan - Ny guide för personer som lever med funktionsnedsättning

Försäkringskassan gör det enklare för dem som lever med funktionsnedsättning. Nu lanseras en guide på Försäkringskassans webbplats, forsakringskassan.se, som visar vilka ersättningar man kan ha rätt till från Försäkringskassan. Den nya guiden minskar osäkerheten och otryggheten inför den första kontakten med Försäkringskassan. I början är det mycket information att ta till...

Enkät om läkemedelsuppföljning

Denna enkät vänder sig till dig har som har erfarenhet av ett eller flera läkemedel som är kopplad till din eller dina barns neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Om du inte berörs av frågorna ber vi dig bortse från denna enkät. Det består bara av 8 frågor och går snabbt att besvara. Om ni är flera i familjen som medicinerar, ber vi dig besvara frågorna med utgångspunkt i en...

In med uppdaterad medicinsk kunskap när ADHD handläggs

Bort med stuprören och fram för uppdaterad medicinsk kunskap i första sjukvårds­ledet, skriver denna författargrupp apropå ett inlägg i LT 9/2015 om diagnostik och behandling av ADHD. Läs mer här:http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/03/Viktigt-och-ratt-om-ADHD/

Chans för sommarjobb för dig mellan 16-18 år inom Stockholms läns landsting!

Sommarjobb i Stockholms läns landsting vänder sig till dig som är nyfiken på att jobba med hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, fastighetsförvaltning eller administration. Du som söker ska vara bosatt och skriven i Stockholms län och vara mellan 16-18 år. Du måste ha fyllt 16 år innan sommarjobbet börjar och...

FN:s rekommendationer översatta till svenska

I april 2014 kom FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning med sina rekommendationer på engelska till den svenska regeringen. Nu har UD:s presstjänst tagit fram en officiell översättning till svenska av rekommendationerna. FN:s rekommendationer på svenska Ladda ner översättning här.pdf

Välkommen till Attention Stockholms län Årsmöte 2015

Nu har ännu ett Attention år nått sitt slut och vi kan med glädje blicka tillbaka och summera vad vi tillsammans åstadkommit. De lokala Attention-föreningarna i Stockholms län kallas härmed till årsmöte för att gå igenom länsföreningens verksamhetsberättelse för 2014 och besluta om verksamhetsplan och budget...

Tonåring hemma? Delta i föräldragrupp på nätet

Under våren 2015 kommer vi att genomföra en studie på Karolinska institutet som handlar om att ge stöd via nätet till föräldrar med tonåringar hemma. Vi har tidigare genomfört en studie där vi prövade samma sak med föräldrar till barn under 13 år med goda resultat. Föräldrarna upplevde en klart...

KIND-Karolinska Institutet söker deltagare till forskningsstudie om funktion vid ADHD och AST.

"Vi söker dig som vill dela med dig av dina erfarenheter kring ADHD eller AST! Vid Karolinska Institutet Center for Neurodevelopmental Disorders (KIND) pågår nu ett forskningsprojekt om funktionsförmåga och funktionshinder vid ADHD och AST. Vi kommer att genomföra fokusgruppsintervjuer med personer med ADHD eller AST samt personer som lever eller arbetar...

Har du Bipolär sjukdom och ADHD?

Vill du träffa andra i samma situation? Välkommen att delta l en samtalsgrupp för personer med samsjuklighet. Vi erbjuder regelbundna, tematiska sammankomster där vi träffas på kvällstid och lär oss av varandras erfarenheter. Gruppledaren har egen erfarenhet av diagnoserna Bipolär sjukdom och ADHD. Vi vet att en ökad kunskap och...

Habilitering & Hälsa söker deltagare till webbkursen Koll på Asperger!

Habilitering & Hälsa har utvecklat en webbaserad kurs för unga med Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum. Kursen heter Koll på Asperger och omfattar åtta kapitel. Under våren 2015 ger vi kursen på en ny plattform för internetbehandling. Samtidigt startas ett forskningsprojekt som ska utvärdera effekten av kursen. Vi vill se...

Inspirerande!

Habilitering & Hälsa har utvecklat en webbaserad kurs för unga med Aspergers syndrom eller annan diagnos inom autismspektrum. Kursen heter Koll på Asperger och omfattar åtta kapitel. Under våren 2015 ger vi kursen på en ny plattform för internetbehandling. Samtidigt startas ett forskningsprojekt som ska utvärdera effekten av kursen. Vi vill se...

Psykisk hälsa - hela samhällets ansvar - Den 17 februari

Den 17 februari redovisas på Chinateatern i Stockholm de arbeten som under de senaste tre åren utförts av kommuner och landsting tillsammans med SKL inom satsningen Psykisk hälsa/PRIO som finansierats av Socialdepartementet. Det handlar bland annat om utvecklingsarbeten inom tvångsvård, behandling av patienter med självskadebeteende och internetbaserad...

Landstinget fortsätter att satsa på praktikplatser för personer med funktionsnedsättning!

Du som har någon form av funktionsnedsättning kan söka praktik i Stockholms läns landsting. Kravet är att du står till arbetsmarknadens förfogande. Under 2015-2017 kan verksamheter i landstinget erbjuda praktikplatser till personer med funktionsnedsättning. För 2015 är anslagen slut. Ansökningar för 2016 behandlas i slutet av 2015....

Fem myndigheter samordnar flera stöd inom psykisk ohälsa

Under 2015 kommer fem myndigheter att utveckla och samordna stöd om depression, självmordsprevention för barn och unga, adhd samt metoder för att förebygga missbruk. Materialen riktar sig bland annat till hälso- och sjukvården, socialtjänsten, elevhälsan och politiker. Läs mer...

Kursprogrammet Forum Funktionshinder

Forum Funktionshinder är ett informationscenter inom Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, med bibliotek, rådgivning, utbildning och andra arrangemang. Du kan läsa mer om Forum Funktionshinder på habiliteringens webbplats, www.habilitering.se Kursprogramm nedan: Programförnärstående_våren2015_webbhela.pdf...

Effekterna av ADHD-behandling som inte bygger på centralstimulantia

I den här upplagan av Forskarhörnan har vi träffat Mats Johnson, överläkare vid enheten för barnneuropsykiatri (BNK) och forskare vid GNC. Han disputerade nyligen på en avhandling om behandlingsformer som inte bygger på centralstimulantia vid ADHD. Avhandlingen omfattar bland annat studier som utvärderar effekterna på ADHD-symptom av...

Tjänsten Kön, genus och läkemedel visar nu information om 100 substanser (Bla. Medel för Adhd)

Under 2014 utökade tjänsten sitt innehåll och nu finns könsspecifik information om bland annat statiner, bisfosfonater, penicilliner och medel vid ADHD. De första texterna inom terapiområdet smärta och inflammation har också publicerats (paracetamol och ibuprofen), och fler inom samma område är på väg. Läs mer på:...

Konferensen Idrott och Mångfald 2015

Nu närmar det sig konferensen idrott och mångfald sista anmälningsdag för konferensen är 31 Januari. Vad har Pelle Fosshaug, Frank Andersson och Michael Phelpsgemensamt förutom att de varit världsmästare i sin idrott? Alla tre har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Många förbund har vittnat om att det finns ett behov att höja kunskapen omNPF(ADHD/ADD, Asperger,...

Kust till Kust för Autism

Folkära komikern Måns Möller, programledaren/författaren Agneta Sjödin, f.d. landslagstränaren i längdskidor Christer Skog och cyklisten Björn Gebenius kommer att genomföra projektet ”C2C4Autism” där målet är att samla in en miljon kronor till Stiftelsen ”Idrott för Barn i behov”. Företag och privatpersoner kommer att kunna sponsra en eller flera etapper via denna hemsida....

Få rådgivning av vår jurist på NSPH

Upplever du att du eller någon annan har blivit diskriminerad eller illa bemött inom arbetslivet, vården eller ett annat samhällsområde? Skicka in din fråga till oss via formuläret om du vill veta hur man kan agera. Har du blivit diskriminerad? Det här webformuläret kan du använda om du upplever att du har blivit sämre behandlad än en annan person i en jämförbar situation skulle...

Välkommen till demonstration på Sergels torg den 10 december kl 11.55.

En demonstration för våra barn och där också Riksförbundet Attentions ordförande, Anki Sandberg kommer att delta och vi hoppas att många, många kommer att ansluta. Nobeldagen den 10 december kommer Barn i Behov att demonstrera på Sergel torg och förhoppningsvis på flera andra platser runt om i Sverige. I samband med demonstrationen kommer vi att överlämna vår rapport om Sveriges...

Ny webbplats för psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

Här hittar du aktuell och korrekt information dygnet runt. Syftet med webbplatsen är att du som har själv har psykiska problem, eller du som har en närstående som behöver hjälp, lättare ska kunna hitta rätt inom den landstingsdrivna psykiatriska vården i Stockholms län. Länk:http://www.psykiatri.sll.se

Har du som barn under 18 år vårdats i psykiatrisk tvångsvård, relativt nyligen? Vill du vara med och påverka vilken information barn får om sina rättigheter?

Socialstyrelsen har vänt sig till Mind för att komma i kontakt med barn som kan ge input till ett regeringsuppdrag om information om barns rättigheter i psykiatrisk tvångsvård. Om du har tankar om detta och är intresserad, kontakta emma.wistrand@socialstyrelsen.se senast den 7 november. Läs mer här:https://mind.se/efterlysning-fran-socialstyrelsen/

Ett nytt webbaserat diagnosformulär, ADHD-RS DSM-5 är publicerat och klart

Ett nytt webbaserat diagnosformulär, ADHD-RS DSM-5, baserat på de svenska DSM-5-kriterierna, är publicerat och klart. Om du vill se demo-versionen, logga in på:http://actiondialog.com/scripts/slweb/slweb.dll?CMD_PARAM=446600015?start?Inloggning sker med kod: skrivkraft_54321 (svaren sparas inte). Om du är forskare och knuten till Gillbergcentrum kan du använda formuläret via följande...

Studentföreläsning: Att studera med Asperger

En föreläsning för dig som studerar och har en Aspergerdiagnos. Ur innehållet: Specifika svårigheter vid Asperger – sociala relationer, rigiditet, struktur, uppskjutandeStrategier för att hantera svårigheterProblemlösningInformation om vad man kan få för insatser från skolan Anmäl dig här >>>

Broschyr beskriver patienters, klienters och brukares rätt att vara delaktiga

Broschyren Om vård- och omsorgstagarens delaktighet beskriver kortfattat patienters, klienters och brukares rätt att vara delaktiga i och ha inflytande över den egna vården och omsorgen. ​Om vård- och omsorgstagarens delaktighet är en broschyr som riktar sig till professionella och vård- och omsorgstagare i socialtjänst och hälso- och sjukvård. Broschyren beskriver kortfattat...

Välkommen till en inspirerande utbildning- och kompetensutveckling på Rosenlundsteatern i Stockholm den 10 och 11 november 2014!

Mån den 10/11 och tis den 11/11 ger Östra Teatern utbildningspjäserna Autist javisst! - om hur det kan vara att växa upp med aspergers syndrom och Churchill var inte heller klok - om arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Pjäserna är fristående delar efter När Lillan kom till jorden, Mohikan med vita strumpor och Boogie för benlösa och är skrivna av dramatikernGunilla...

Se filmen - Utbrott - En film om ADHD, kriminalitet och missbruk

Vägen tillbaka efter ett fängelsestraff är lång, kanske längre än själva straffet. För de personer som även brottas med en ADHD-problematik kan den processen innehålla ytterligare svårigheter och utmaningar. I den här filmen får vi höra fyra personers berättelse om förändring och framsteg -- från det gamla livet, till livet de lever idag. Producenter: Olle Hård och Johan...

Viktigt! Svara på vår enkät om Samtrans

Med den här enkäten vill vi försöka utröna hur situationen med Samtrans sett ut sedan bolaget fick uppdraget från Stockholms stad 1 juli och hur det ser nu i dagsläget. Enkäten ska besvaras en gång per brukare av tjänsten, även om du/ni får den från flera håll, dvs oavsett om det är Autism- och aspergerföreningens, FUB´s eller Attentions enkät. Vi gör en gemensam...

Välkommen till årets Case Management konferens den 15 oktober!

Välkommen till årets Case Management konferens! RACT Case Management – teori och praktik, en modell och funktion att använda i vardagen för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En sammanhållen livskedja är ett viktigt verktyg för att nå sina mål. Konferensen riktar sig till politiker, chefer, tjänstemän och andra beslutsfattare/påverkare i kommuner,...

Ung utan pung bjuder in till föreställningen NU BLEV DET KNAS!

I samband med Framtidskonferensen den 10 oktober, kan du även anmäla dig gratis till föreställningen NU BLEV DET KNAS! som är en produktion av Ung utan pung. Mer information och anmälan här >>>

Autismspektrumsyndrom ersätter Aspergers syndrom och autism

I DSM-5 talas inte om Aspergers syndrom och autism; »autismspektrumsyndrom« har ersatt dessa diagnoser. Svårigheter att samspela med omgivningen är ett kännetecken. Tidig diagnos ger möjlighet till tidigt stöd – och bättre livskvalitet. Läs hela artikeln i läkartidningen här >>

Tourettes syndrom – i gränslandet mellan neurologi och psykiatri

Symtomen vid Tourettes syndrom, vokala och motoriska tics, blir oftast tydliga i sena förskoleåldern. Stress och oro kan förvärra symtomen; därför är en förstående omgivning och ett bra bemötande viktigt. Läs hela artikeln i läkartidningen >>

ADHD bör uppmärksammas mer – tidiga insatser spar lidande

I dag finns bättre möjligheter till diagnostik och behandling av ADHD än någonsin. Ändå får många i praktiken inte den hjälp de borde ha rätt till. Bättre samordning och samverkan mellan sjukvård, skola och andra samhällsinstanser är vad som behövs. Läs hela artikeln i läkartidningen här >>
<<  1 2 3 [45  >>