banner red

Nyheter från Attention Stockholms Län

Gratis föreläsning om "Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv"

Gratis föreläsning i Haninge, 180307 kl 18.00-21.00. https://www.sv.se/avdelningar/sv-stockholms-lan/kurser/forelasning-skoljuridik-ur-ett-foraldraperspektiv---laszlo-hegedus-danderyd-147978/

Öppna föreläsningar för anhöriga

  Anhörigföreläsningar Föreläsningarna är i Nacka men är öppna för alla intresserade.

Assistanshundar

Myndigheten för delaktighet, MFD, har regeringens uppdrag att finansiera och följa upp Svenska Brukshundsklubbens, SBK:s arbete som stödfunktion för assistanshundar. Tillsammans ska MFD och SBK också informera relevanta aktörer om nyttan och värdet med assistanshundar. http://www.mfd.se/kunskapsomraden/assistanshundar/  

Nya kurser från Forum Funktionshinder

  https://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=469176&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402&languageCode=sv  

Nyhetsbrev från Habilitering och Hälsa

https://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=466022&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402  

Nyhetsbrev från Habilitering och Hälsa

https://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=466022&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402  

Samlad rapport om arbetet med att minska självmorden

Rapporten ger en lägesbeskrivning av det suicidpreventiva arbetet på nationell nivå under 2017. Bland annat lyfts Folkhälsomyndighetens arbete med nationell samordning och de insatser som andra nationella myndigheter och organisationer gör för att minska suicid. ...

Nyhetsbrev från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-2-verddlighet-bland-unga-efter-suicidfrsk?e=84089ed7a4  

Kurser och arrangemang under våren- Habilitering och hälsa

https://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=464228&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402&languageCode=sv  

Två typer av försäkringsmedicinska utredningar ska försvinna i år

Två av dagens tre utredningsmodeller vid försäkringsmedicinska utredningar ska fasas ut under 2018. Tanken är att endast aktivitetsförmågeutredning, AFU, ska utföras i alla fall där Försäkringskassan beställer en försäkringsmedicinsk utredning av landstingen och regionerna.  ...

Genombrott för Europakonventionen i LSS-fall - Kammarrätten ändrade dom

Lekebergs kommun ville tvinga Anders, 42 år, att flytta från boendet på Sanna Gård, trots att han själv vill bo kvar. Nu meddelar Kammarrätten i Göteborg att Anders ska få bo kvar, eftersom kommunens beslut om att flytta Anders bryter mot LSS. https://www.mynewsdesk.com/se/funktionsratt/pressreleases/genombrott-foer-europakonventionen-i-lss-fall-kammarraetten-aendrade-dom-2328513

Regeringen måste lyssna på Socialstyrelsens varning

Barn med funktionsnedsättning med behov av personlig assistans är överrepresenterade bland de som drabbas av två vägledande domar i Högsta förvaltningsdomstolen. Detta visar den rapport från Socialstyrelsens som presenterades igår.”Socialstyrelsen är tydlig i sina resultat och varnar för utvecklingen", säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. Nu...

Tyngd på KBT i uppdaterade riktlinjer

Det behövs en kraftig ökning av tillgången på psykologisk behandling. Det skriver Socialstyrelsen i de uppdaterade nationella riktlinjerna för ångest och depression som presenterades på onsdagen.  http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/12/Tyngd-pa-KBT-i-uppdaterade-riktlinjer/

Prisat arbete för uppföljning av tvångsåtgärder

SLSO Psykiatri har fått ett patientsäkerhetspris för hur vi arbetar med uppföljning av tvångsåtgärder. Efter varje tvångsåtgärd erbjuds patienten ett uppföljningssamtal. Det ger patienten möjlighet att berätta om sin upplevelse av vården och vi får värdefull kunskap om hur vi kan bli ännu bättre. http://psykiatri.sll.se/aktuellt/prisat-arbete-for-uppfoljning-av-tvangsatgarder/

Nytt nummer av "Forskning om funktionshinder pågår"

http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/c_118645-l_3-k_fofp_nr_4_2017_webb.pdf

Nyhetsbrev från MIND

  http://mailchi.mp/mind/mind-v-46-ny-teknik-kan-identifiera-sjlvmordstankar?e=84089ed7a4

Viktig och välkommen ändring i diskrimineringslagen

Funktionsrätt Sverige tar med glädje emot riksdagens beslut att även företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. ”Nu öppnas äntligen dörren till många av de bolag vi dagligen möter i vår vardag”, kommenterar Funktionsrätt Sveriges ordförande Lars Ohly, Riksdagens...

Nytt nummer från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-44-deprimerade-pappor-behver-ocks-std?e=84089ed7a4

Granskningar ska göra vården bättre-Sll

Nu sammanfattas årets fyra granskningar av vuxenpsykiatrin som hälso- och sjukvårdsförvaltningen gjort. Syftet är att dra lärdomar som ska ge patienterna bättre och mer effektiv psykiatrisk vård. - Avsikten med granskningarna är att förbättra för patienterna. Förutom att säkra att alla vårdgivare gör de förändringar som behövs vill vi också utveckla vårt sätt att...

Psykisk ohälsa bakom nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar

Den 10 oktober uppmärksammas psykisk ohälsa på många platser i landet och runt om i världen. Psykisk ohälsa utgör cirka 46 procent av alla pågående sjukskrivningar i Sverige och ökade med 129 procent från juni 2011 till halvårsskiftet 2017....

Nyhetsbrev från Autismforum

http://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=446992&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402

Nyhetsbrev från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-42-statens-institutionsstyrelse-efter-sjlvmordet-vi-mste-vara-sjlvkritiska?e=84089ed7a4

Diagnoser inom ADHD och autism ökar bland barn och unga i Stockholms län

Nu publicerar Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting, en studie som visar att diagnostiseringen inom ADHD och autism ökar. 3,1 procent av barnen i Stockholms län hade en autismdiagnos 2016 och 7,7 procent en ADHD-diagnos samma år. http://folkhalsoguiden.se/nyheter/diagnoser-inom-adhd-och-autism-okar-bland-unga-i-stockholms-lan/

Specialistutbildning för psykologer startar i januari 2018

Nästa år ges för första gången Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri. Utbildningen ges i regi av Kompetenscentrum för psykoterapi vid Centrum för psykiatriforskning, KCP, och är ett samarbete mellan KCP och BUP Stockholm. Tanken är att den ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs inom just BUP för att bedriva...

Nyhetsbrev oktober 2017- Funktionsrätt Sverige

Regeringens funktionshindersdelegation den 18 september Denna gång deltog Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet i mötet med funktionsrättsrörelsen. Under mötet diskuterades regeringens budgetproposition, funktionshinderspolitiska proposition, skolfrågor och förvaltningspolitik. https://www.mynewsdesk.com/se/funktionsratt/news/nyhetsbrev-oktober-2017-262971

Nytt nummer från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-40-suicid-r-en-laddad-frga-oavsett-kultur?e=84089ed7a4

Förebyggande insatser till barnet när föräldern har en psykisk sjukdom

Det här faktabladet summerar resultat från en systematisk översikt av översikter som undersöker om förebyggande insatser till familjer med psykisk sjukdom kan förbättra barnens psykiska hälsa och stärka skyddande faktorer.   https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/forebyggande-insatser-till-barnet-nar-foraldern-har-en-psykisk-sjukdom/

Regeringen stärker den ekonomiska tryggheten för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

– När Sveriges ekonomi går som tåget ska alla få ta del av framgången. Den som är långvarigt sjuk och inte kan jobba har länge halkat efter ekonomiskt. Därför förbättrar vi nu för de med sjuk- och aktivitetsersättning genom att höja garantinivån och bostadstillägget. ...

Nytt nummer av "Forskning om funktionshinder pågår"

  http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/c_118645-l_3-k_fofp_nr_3_2017.pdf  

Fritidsinfo

Behöver du hjälp att hitta fritidsaktiviteter som fungerar? http://www.fritidsinfo.se  

Nytt nummer från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-36-jakten-p-perfektion-skapar-ohlsa-bland-unga?e=84089ed7a4

Välkommen till Adhd-center!

Vi är ett stöd- och kunskapscenter för barn, ungdomar och unga vuxna i åldern 3-25 år med adhd och deras närstående. http://habilitering.se/adhd-center-0

Äntligen höjs lönebidraget till en värdig nivå

Igår gick regeringen ut och gav besked om nya efterlängtade förstärkningar inom arbetsmarknad. ”Efter många års envist arbete från Funktionsrätt Sveriges sida lyssnar regeringen äntligen och höjer lönebidraget till personer med funktionsnedsättning till en värdig nivå”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige....

Mer inflytande och ökad trygghet

Mer kontroll över sin egen vård och en känsla av trygghet. Så upplever patienterna modellen "Självvald inläggning" som innebär att patienterna själva kan välja om och när de vill bli inlagda. En sjuksköterska sköter inskrivningen och patienten kan komma direkt till avdelningen. http://www.anhoriga.se/nyheter/mer-inflytande-och-okad-trygghet/

Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

I propositionen föreslås en ändring i diskrimineringslagen (2008:567) som avser bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Ändringen innebär att även företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, om företaget i sin näringsverksamhet...

Nytt nummer från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-34-f-barn-med-psykiskt-sjuk-frlder-fr-std?e=84089ed7a4

Läsa-skriva-räkna garantin handlar om alla elevers funktionsrätt

”Det är en självklarhet att alla elever ska få det stöd de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Men det är tydligt att den lagstiftning vi har idag inte räcker till.” https://www.mynewsdesk.com/se/funktionsratt/pressreleases/laesa-skriva-raekna-garantin-handlar-om-alla-elevers-funktionsraett-2109762

Höstens utbud av kurser och föreläsningar från Habilitering och hälsa

http://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=430186&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402&languageCode=sv

Nyhetsbrev från SBU

Ur detta nummer; Sammanställd kunskap saknas inom rättspsykiatrin Det finns inga tillförlitliga systematiska översikter av behandlingar och bedömningar inom rättspsykiatrin. Det visar en kartläggning från SBU. http://one.rulemailer.com/wb.php?p=10vo/zll/rs/5lj/6am/rs

Nytt nummer från MIND

Här kan du läsa senaste numret från MIND.   http://mailchi.mp/mind/mind-v-23-fler-insatser-kan-frebygga-sjlvmord?e=84089ed7a4

Projektet Din Rätt

Har du erfarenhet av att ha blivit diskriminerad? Vet du i så fall vart du kan vända dig för att få hjälp? Projektet Din Rätt arbetar med att uppmärksamma och stoppa diskriminering mot personer på grund av deras psykisk ohälsa. http://www.nsph.se/projekt/projektet-din-ratt/

Fler barn än förväntat får adhd-läkemedel

Förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Under 2016 fick 5,5 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna i åldern 10-17 år sådana läkemedel. Det är fler än förväntat, utifrån dagens kunskap om hur vanligt adhd är. Samtidigt varierar förskrivningen kraftigt mellan kommunerna. http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/pressmeddelanden/flerbarnanforvantatfaradhd-lakemedel

Nr 2 av "Forskning om funktionshinder pågår"

  http://www.cff.uu.se/digitalAssets/118/c_118645-l_3-k_fofp_nr_2_2017_www.pdf

Nytt nummer från MIND

Läs senaste numret från MIND här; http://mailchi.mp/mind/mind-v-22-viktigt-med-tidig-hjlp-vid-tstrningar?e=84089ed7a4

Enkät om unga vuxna utan studier/ sysselsättning

Hej! I vårt vidare arbete för unga vuxna mellan 16-29 år utan sysselsättning eller arbete, genomför vi en enkät för att ta reda på hur stödet ni får/fått sett ut från olika instanser. Eller hur avsaknaden av stödinsatser ser ut. Detta kommer fungera som underlag för våra föreningar i fortsatt påverkansarbete mot kommun och landsting för att få samverkan att fungera för...

Nytt nummer från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-19-vanligt-med-terfall-efter-kbt-behandling-vid-depression-907409?e=84089ed7a4

Nytt mål ska styra funktionshinderspolitiken

Ett nytt mål och en ny inriktning ska styra funktionshinderspolitiken. Statsrådet Åsa Regnér presenterade i dag den av regeringen beslutade propositionen för funktionshinderspolitiken som nu lämnas till riksdagen för beslut. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/nytt-mal-ska-styra-funktionshinderspolitiken/

Kunskapssammanställning om diskriminering pga psykisk ohälsa- NSPH

Nu är den här – den första systematiska kunskapsöversikten om diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Det är NSPH-projektet Din Rätt som ligger bakom den, ihop med journalisten och forskaren Sofia Wikman, och förutom att samla alla relevanta studier i frågan sedan tio år tillbaka kommer de också med en rad rekommendationer om hur diskrimineringen stoppas....

Remissvar | Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

Utredningens förslag syftar till att skolorna ska uppmärksamma och agera på elevers frånvaro på ett tidigare stadium än vad som sker i dag och att eleverna ska få den hjälp de behöver för att deras rätt till utbildning ska tillgodoses. http://www.arbetsterapeuterna.se/Om-forbundet/vi-tycker/Remissvar1/20141/Remissvar--Saknad-Uppmarksamma-elevers-franvaro-och-agera-SOU-201694/

Nytt nummer från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-19-vanligt-med-terfall-efter-kbt-behandling-vid-depression?e=84089ed7a4

Så vässar vi skolan- SKL

Många kommuner och skolor arbetar redan med mycket av det att utveckla lärarrollen och att stärka skolans styrning och ledning. Mycket tyder på att ett ökat samarbete inom skolan och mellan skolan, förvaltning och politiken är nyckeln till en bättre skola och bättre resultat. https://skl.se/tjanster/omskl/vivassarvalfarden/utmaningarforvalfarden/skolan.7464.html

Psykiska ohälsan kräver nya sätt att jobba på

DEBATT Det är klarlagt att arbetet spelar en avgörande roll för risken att drabbas av psykisk ohälsa. Tillväxtsamhällets krav tar dock inte hänsyn till att alla människor inte kan pressas in i samma mall. Välfärden har fått ett pris, allt fler färdas inte längre väl. Den nya ohälsan kräver nu ett nytt sätt att tänka och ansvaret faller tungt på arbetslivet som behöver...

Fonder, stiftelser och stipendier- Forum funktionshinder

Det finns många fonder, stiftelser och stipendier som personer med funktionsnedsättning kan ansöka pengar från. Ofta har fonder, stiftelser och stipendier olika krav för att man ska kunna få bidrag. Det kan handla om en viss ålder, var man bor eller en specifik diagnos. De flesta fonder har ett sista ansökningsdatum. http://habilitering.se/funktionshindersguiden/ekonomi/fonder

Nytt nummer från MIND

http://mailchi.mp/mind/mind-v-17-psykisk-ohlsa-ger-lngre-sjukskrivningar?e=84089ed7a4

Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholm 2017-2020

Nästan vart femte barn lever i en familj där en vårdnadshavare dricker för mycket alkohol och itvå av tre misshandelsfall är alkohol inblandad. Hälften av alla rökare beräknas dö i förtid ochännu er blir sjuka av sin rökning. Och för de som använder narkotika nns en ökad risk att inteklara av skolan eller ett arbete. Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) orsakar inte bara...

Fortsatt stora skillnader i hälsa

Folkhälsomyndigheten överlämnar i dag Folkhälsans utveckling – årsrapport 2017 till regeringen. Folkhälsan i Sverige är god sett ur ett globalt perspektiv. De flesta har det bra och skattar sin hälsa som god, och på flera sätt förbättras hälsoläget i befolkningen. Dödligheten minskar i både hjärt-kärlsjukdom och de fyra vanligaste formerna av cancer, med undantag för...

Nytt nummer från Mind

http://mailchi.mp/mind/mind-v-16-sjlvskadebeteende-lnkat-till-vld-mot-andra?e=84089ed7a4

Funktionsrätt är ett nyord - Handikappförbunden

Här är Institutet för språk och folkbildnings text om funktionsrätt. Det nya ordet funktionsrätt handlar om rätten till självbestämmande och full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. http://www.hso.se/press/Senaste-nytt/Funktionsratt-ar-ett-nyord/

Habilitering och hälsa - nyhetsbrev april 2017

http://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=7098&mid=411555&emailkey=d9c6e532-874b-4c79-9480-2416df04a402

Vad händer i tvångsåtgärdsutredningen just nu?

Nu har tvångsåtgärdsutredningen pågått i drygt tre månader, det har varit en hektisk period av insamling av material för utredarna. Vi ställde några frågor kring hur arbetet går till utredningssekreteraren Louise Aronsson.   http://samordnarepsykiskhalsa.se/nyheter/vad-hander-utredningen-just-nu/

Barns psykiska ohälsa - rapport från BRIS

Under 2016 handlade fyra av tio av Bris kontakter med barn om psykisk ohälsa. Rapporten du håller i din hand är en alarmklocka. Den beskriver verklig­ heten för de barn som kämpar för sin rätt till hälsa. Den visar på att det är dags för förändring – att det är dags att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga.  ...

Policy Folkhälsa 2017-2021-SLL

Nu är den nya Policy folkhälsa 2017–2021 för Stockholms läns landsting lanserad. Under en förmiddag samlandes ett hundra tal intresserade, för att aktivt bidra via en app och lyssna till den intressanta paneldiskussionen som kom att beröra folkhälsa ut många olika aspekter. http://folkhalsoguiden.se/nyheter/lansering-av-policy-folkhalsa/

Kraftig ökning av sömnmedlet melatonin

Sömnhormonet melatonin, som ofta förskrivs till personer med adhd, har ökat med över 40 procent mellan 2015 och 2016. Störst var ökningen bland vuxna kvinnor. Det visar ny statistik från Socialstyrelsens läkemedelsregister. http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavsomnmedletmelatonin

Journal via nätet

Du som är 18 år eller äldre och vill läsa din Journal via nätet, kan göra det via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden. http://psykiatri.sll.se/aktuellt/journal-via-natet/

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2016-Socialstyrelsen

Statistiken visar att antalet insatser som kommunerna ger enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fortsätter att öka. Även antalet personer med insatser ökar i högre takt. Det är också betydligt fler män än kvinnor som får insatser. Bland 0-6 åringarna är det mer än dubbelt så många pojkar som får stöd än flickor....

Uppdrag till MTM från regeringen att göra en översyn av tillgången till tillgängliga läromedel från förskola till högskola

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, att i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.  ...

Skolan ska bli bättre på att stötta elever med ADHD och andra neuropsykiatriska svårigheter

Utbildningsdepartementet föreslår nya kunskapskrav för speciallärare och specialpedagoger i en promemoria som nu skickas ut på remiss. Syftet är att säkerställa att framtida speciallärare och specialpedagoger får en fördjupad och breddad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och därmed bättre förmåga att anpassa lärmiljön utifrån elevens förutsättningar.  ...

Tillsynsrapport 2016 - De viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2016

I denna tillsynsrapport presenterar IVO myndighetens viktigaste iakttagelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården under 2016. Iakttagelserna är ett resultat av en inventering och analys, och av myndighetens tillsyn och tillståndsprövning....

Sluta prata om assistansfusket- Debattartikel från Stig Nyman

Handikappförbunden anser att det är nog nu! Sluta prata om assistansfusket som något väsensskilt från andra bedrägerier inom välfärden. Rikta strålkastaren mot de skyldiga, mot kriminella och mot regeringen och ansvariga myndigheter som inte tar sitt ansvar. http://www.unt.se/asikt/debatt/sluta-prata-om-assistansfusket-4581023.aspx

Oanmäld granskning visar lägre lärarstöd i årskurs 3 än årskurs 6

Eleverna i årskurs 3 fick inte tillräckligt lärarstöd vid nästan var femte tillfälle där Skolinspektionen observerade helklassundervisning i en oanmäld granskning under hösten.   https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/oanmald-granskning-visar-lagre-lararstod-i-arskurs-3-an-arskurs-6/

Lag utan genomslag - utvärdering av patientlagen

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagens övergripande syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning. Uppföljningen av patientens faktiska ställning har utgått från patienters perspektiv.   http://www.vardanalys.se/Rapporter/2017/Lag-utan-genomslag/

Kvalitetsbokslut 2016- SLL

Vårt Kvalitetsbokslut för 2016 är nu färdigt. Här hittar du våra medicinska resultat och jämförelser med tidigare år. http://psykiatri.sll.se/aktuellt/kvalitetsbokslut-2016/

Kunskapen om autism hos flickor måste öka- Läkartidningen

En avhandling från 2010 [1] visar att flickor med utvecklingsavvikelser tenderar att missas av professionella. Föräldrar hade sökt hjälp hos vårdcentraler och barn- och ungdomspsykiatrin ett flertal gånger utan att någon uppmärksammat autism och/eller uppmärksamhetsstörning. Efter grundlig utredning konstaterades att det som tolkats som exempelvis ångest, depression,...

Samtal och motion upplevs viktigt för psykisk hälsa

Studien från CES bygger på en analys av svaren på öppna frågor i en enkät som lämnades ut till patienter i väntrummen vid två öppna psykiatriska mottagningar inom Stockholms län under hösten 2014. http://folkhalsoguiden.se/nyheter/vantrumstudien/

Mindfulness förebygger stress och ångest

Mindfulnessövningar är bevisat effektiva i behandling av vuxna med nedstämdhet, ångest och oro. Nu ska forskare undersöka om man även kan använda mindfulness i förebyggande syfte för att minska barns stress http://www.sydsvenskan.se/2017-03-07/mindfulness-botar-stress-och-angest

Bris slår larm: Psykisk ohälsa bland barn ökar

39 procent. Så stor andel av samtalen till Bris berör numera psykisk ohälsa, ångest, uppgivenhet, oro, ensamhet, självdestruktivitet och självmordstankar. Nu slår barnrättsorganisationen larm. http://www.expressen.se/nyheter/bris-slar-larm-psykisk-ohalsa-bland-barn-okar/

Självmordslinjen

Självmordslinjen tog emot 21.000 samtal förra året – men långt ifrån alla kommer fram. Volontärer tar emot samtal som pendlar mellan livsleda till akuta självmordshot. http://www.dn.se/sthlm/vi-bryter-tabut-att-prata-om-sjalvmord/

Autism- och Aspergerförbundets LSS-plattform

Har man autism har man rätt att ansöka om insatser enligt LSS. Insatserna beviljas därefter utifrån det individuella behovet. Plattformen tar upp vilka insatserna är och varför dessa är viktiga för personer med autism och deras anhöriga, men tydliggör även lagens övergripande intentioner med rätten till ett gott liv i fokus. http://www.autism.se/lssplattform

Sophie Ekman: Skolhälsan styrs av rektorernas godtycke

Skolhälsovården har alltid, fram till nya skollagen, varit en oberoende enhet som aldrig behövt vika ner sig för en rektor eller en kommun, som inte hörsammar att barnet utifrån exempelvis autism eller ADHD eller kognitiva funktionsnedsättningar inte får den medicinska/pedagogiska hjälp som barnets funktionsnedsättning innebär....

Sommarjobb inom SLL

  http://www.sll.se/sommarjobb/

Tio procent fler patientklagomål- SLL

De klagomål som inkommer till patientnämnden rör i första hand områdena vård och behandling. Dessa ärenden utgör närmare 45 procent. Relativt många anmälningar som handlar om olika typer av brister i kommunikation och bemötande har också kommit in. Patientens upplevelse av vårdsituationen kan ofta hänga ihop med hur just bemötandet varit...

Stockholms läns landsting går med vinst

De senaste tio åren har landstinget visat positiva resultat före omställningskostnader. En ekonomi i balans är viktigt för den långsiktiga utvecklingen och skapar utrymme för prioriterade och nödvändiga investeringar. För de kommande åren kommer den totala kostnadsutvecklingen att påverkas av den omfattande utbyggnaden och upprustningen av infrastrukturen i hälso- och sjukvården...

Dålig kunskap om psykisk ohälsa ökar risken för diskriminering

Kunskapen om psykisk ohälsa brister i landets kommuner. Endast en tredjedel har ett handlingsprogram inom socialtjänsten mot diskriminering som omfattar psykisk funktionsnedsättning och i drygt hälften av kommunerna har socialtjänstpersonal fått kompetensutveckling kring bemötande kopplat till psykisk funktionsnedsättning. Det visar en kartläggning utförd av Nationell samverkan för...

PR Vård Barnmottagning- ny mottagning utan remisstvång

Vi välkomnar barn och ungdomar upp till 17 år boende i Stockholms län. Hos oss bokar du tid utan remiss. Våra läkare träffar du utifrån frågor om tillväxt, astma och allergi, problem med magen, huvudvärk eller något annat som bekymrar. Vi har även tre specialuppdrag: utreda och behandla barn och ungdomar med misstänkt ADHD, behandla barn och ungdom med överviktsproblematik samt...

”Att ta bort tvångsåtgärder helt tror jag är farligt för ungdomarna”

– Det finns en del tvång som är onödigt men det finns också en del som är absolut nödvändigt, säger Pär Höglund, ST-läkare i barn- och ungdomspsykiatri och organisationsforskare, när vi ses några timmar innan han ska jobba natt på slutenvårdsavdelningen inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm....

Projekt Småsyskon är en studie av barns tidiga utveckling- KI och Uppsala universitet

Målet med Projekt Småsyskon är att förbättra kunskapen om den tidiga utvecklingen hos barn som får autismspektrumtillstånd, språkstörning eller ADHD. Med studien hoppas vi kunna bidra till utvecklingen av nya behandlingsinsatser som kan sättas in tidigare och som är bättre anpassade till de olika tillstånden. http://www.smasyskon.se/sv/start.php?lang=sv

Dyskalkyli – Vad är det och hur går en utredning till?- Uppsala universitet

De senaste åren har begreppet dyskalkyli blivit allt vanligare inom skolvärlden, och trots detta har jag och mina studiekamrater inte mött någon infromation om denna diagnos under vår lärarutbildning. I framtiden kommer vi troligtvis undervisa elever som fått denna diagnos, och det är därför viktigt att vi får en insikt i vad diagnosen innebär, för att kunna avgöra vilka slags...

Sluta vara så himla luddig

Det kan de neurotypiska lära sig av aspergare. Den 24 april 1997 fyllde Andreas Brunnström 17 år. Framåt eftermiddagen skulle han och familjen ut och äta middag. Men först skulle han klara av ett viktigt möte.Efteråt skulle han beskriva det som om det var då livet började. På mötet fick han diagnosen asperger – och saker och ting föll på plats....

Webbkursen Scope - tidigare koll på Asperger

När man har fått en diagnos inom autismspektrumet kan man ha en hel del funderingar om vad det egentligen betyder. Vad är ASD? Vad är autism? Asperger? Vad betyder det för mig? Vissa känner sig lättade, andra känner sig ledsna eller bryr sig kanske inte alls. Men om man vill veta mer och kanske ställa frågor, är det viktigt att få bra och korrekt information. Och det är inte...

Debattartikel från Handikappförbunden

För att vi på riktigt ska få ett samhälle för alla, måste man tänka om i samhällsbygget och redan i planeringsstadiet utgå ifrån principen om universell utformning, det vill säga att människor är olika och har olika behov, skriver Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbunden. http://www.metro.se/artikel/vi-har-alla-rätt-till-ett-samhälle-som-fungerar

Ny barnläkarmottagning öppnar på Östermalm

Snart kan du få en läkartid åt ditt barn på Brahegatan. I och med det kommer hälften av innerstans barn- och ungdomsmedicinska mottagningar att finnas på Östermalm. Förutom att erbjuda akut och planerad vård för barn och unga i åldern 0-17 år kommer Stockholm kids ha lika stort fokus på psykisk ohälsa och neuropsykiatri. – I dag är det långa köer för att träffa en...

Stor otydlighet i samverkan kring elever med funktionsnedsättning

En ny rapport om samverkansmötena kring elever med funktionsnedsättning visar att det sällan handlar om riktig samverkan. Den samverkan som finns mellan specialpedagoger, vårdnadshavare och skolor präglas av en otydlighet när det gäller bland annat uppdrag, syfte, språkbruk och styrning. http://www.forskning.se/2017/01/09/stor-otydlighet-i-samverkan-kring-elever-med-funktionsnedsattning/

Utökat stöd för barn och ungdomar med autism på Habiliteringscentrum i Södertälje

Habiliteringcentrum i Södertälje har fått ett utökat vårdavtal för barn med autismspektrumtillstånd (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. http://www.lt.se/stockholm/sodertalje/utokat-stod-for-barn-och-ungdomar-med-autism-pa-habiliteringscentrum-i-sodertalje

Hjälpmedelspolicy för Stockholms läns landsting

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i samråd med brukarorganisationer reviderat Stockholms läns landstings hjälpmedelspolicy. Hjälpmedelspolicyn är den policy som regelverket för hjälpmedelsförskrivning, Hjälpmedelsguiden, bygger på. http://www.vardgivarguiden.se/Behandlingsstod/hjalpmedelsguiden/start/om-hjalpmedelsguiden/hjalpmedelspolicyn/

Samtalsgrupp för barn med NPF- Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention söker deltagare till grupp för barn med NPF Barns röst är ett arvsfondsprojekt som riktar sig till barn med NPF. Som ett led i projektet ska ett studiecirkelmaterial för hur en kan leda grupper för barn med NPF tas fram. Under våren kommer därför en grupp bestående av barn med NPF träffas för att testa och påverka innehåll och upplägg i...

Skärpt lag öppnar för bättre arbetsmiljö för alla

Arbetet med att skapa mer inkluderande och tillgängliga arbetsplatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar kan skapa bättre arbetsmiljö för hela arbetslaget och minska risken för sjukskrivningar. Lagskärpningen av diskrimineringslagen efter årsskiftet ger ett gyllene tillfälle att lyfta arbetsmiljöfrågorna....

Suicidprevention 2016. En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord

I Suicidprevention 2016 sammanfattas det suicidpreventiva arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, andra berörda myndigheter och den ideella sektorn. Lägesrapporten är utgiven av Folkhälsomyndigheten. http://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/kunskapsstod/lagesrapporter/Sidor/Suicidprevention-2016-En-lagesrapport-om-det-nationella-arbetet-med-att-forebygga-sjalvmord.aspx
[12 3 4  >>