banner red

Attention Stockholms län kalendarie

Här kan du se vilka samråd som vi är representerade i och när vi har våra styrelsemöten.        

 2019

Januari:

10 möte med anhörigkonsulenter- aktion psykisk hälsa

15 BUP arbetsgruppsmöte

17 Intressepolitiska gruppen ASL

19 Samverkansdag

23 Brukarråd Rättspsykiatri

28 Konferens Peer Support, NSPH

30 Möte med anhörigkonsulenter, samverkansgrupp

Februari:

4 möte med Autism och aspergerföreningen ang anhörigcirkel

5 Funktionsrätt Stockholm, utbildning brukarråd

7 Funktionsrätt Stockholm seminarium om digitalisering

9 Intressepolitiskt seminarium tillsammams med Riksförbundet Attention

12 Samverkansråd VO Psykiatri

     BUP samverkansråd

     NSPH, nätverksmöte

14 Intressepolitiska gruppen

18 Arbetsmarkandsmässa Funktionsrätt Stockholm

21 Styrelsemöte

27 Psykiatribeställarnas brukarråd, arbetsgrupp

Mars:

4 Möte Funktionsrätt, arbetsgrupp barn/unga/närstående

5 BUP arbetsgruppsmöte

6 Hundpromenadgrupp

8 Möte Anhörigkonsulenter

9 Deltagande i seminarium kring språkstörningar

11 Möte med SV ang fortsatt samarbete

13 Introföreläsning BUP

     Möte NSPH kring BUP brukarrevisioner

14 Studiecirkel för anhöriga

18 Möte med Autismoch Aspergerföreningen, FUB kring samverkan om intressepolitiskt arbete

28 Utbildning att möta medlemmar i kris

     Intressepolitiska gruppen

April:

2 Stormöte BUP

5 Möte med anhörigkonsulenter

6 Attention Stockholms läns årsmöte

10 Fokus på autism

12 Fokus på autism

23 HS-f samråd habilitering