banner red

Attention Stockholms län kalendarie

Här kan du se vilka samråd som vi är representerade i och när vi har våra styrelsemöten.        

 2019

Januari:

10 möte med anhörigkonsulenter- aktion psykisk hälsa

15 BUP arbetsgruppsmöte