banner red

Attention Stockholms län kalendarie

Här kan du se vilka samråd som vi är representerade i och när vi har våra styrelsemöten.        

 2018 

 Januari:

17 Psykiatribeställarnas brukarråd

18 Möte med Finsam

23 Planeringsmöte avslutningskonferens ADHD på jobbet

23 Styrelsemöte Attention Stockholms län

24 Föreläsning introutbildning BUP

28 Samverkansdag i Täby

30 Arbetsgruppsmöte BUP

 

Februari:

6 Stormöte BUP

9 möte kring brukarråd Rättspsykiatri

14 Brukarråd VO psykiatri, SLSO

20 Styrelsemöte Attention Stockholms län

20 Möte med AA

20 Möte Joakim Lavesson, chef habiliteringen

22 Föräldracirkel

 

Mars:

6 Arbetsgruppsmöte BUP

8 Föräldracirkel

9 Frukostmöte FINSAM

9 Möte med Dag Larsson, s, Landstingspolitiker

20 Styrelsemöte Attention Stockholms län

22 Föräldracirkel

 

April:

5 Föräldracirkel

6 Attention Stockholms läns årsmöte